Gå direkt till sidans innehåll

Klorofyll

Indikator SJ1.3.1.4

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt mått på mängden alger i vattnet.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Trehörningen i Sjödalen

 49,3

2021

1

Mörtsjön

 39,7

2021

2

Kvarnsjön i Lissma

 39,3

2021

3

Orlången - Sundby

 32,5

2021

4

Orlången - Vidja

 32,3

2021

5

Trylen

 25,3

2016

6

Lissmasjön

 23,2

2010

7

Orlången - Flemingsbergsviken

 21,7

2021

8

Drevviken - södra delen

 16,5

2009

9

Kärrsjön

 14,6

2021

10

Ådran

 10,4

2021

11

Ågestasjön

 9,8

2021

12

Kvarnsjön i Gladö

 7,7

2021

13

Trehörningen i Hanveden

 7,5

2021

14

Albysjön

 6,9

2010

15

Rudträsket

 6,8

2021

16

Långsjön i Hanveden

 5,6

2010

17

Gömmaren

 5,4

2021

18

Öran

 5,2

2011

19

Holmträsket

 4,9

2021

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Extremt höga halter

>40,0 µg/l

1

 Mycket höga halter

20,0–40,0 µg/l

2

 Höga halter

10,0–20,0 µg/l

3

 Måttligt låga halter

2,5–10,0 µg/l

4

 Låga halter

<2,5 µg/l

Uppdaterad datum: 2022-08-20