Gå direkt till sidans innehåll

Klorofyll

Indikator SJ1.3.1.4

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt mått på mängden alger i vattnet.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Extremt höga halter

>40,0 µg/l

1

 Mycket höga halter

20,0–40,0 µg/l

2

 Höga halter

10,0–20,0 µg/l

3

 Måttligt låga halter

2,5–10,0 µg/l

4

 Låga halter

<2,5 µg/l

Uppdaterad datum: 2022-08-20