Gå direkt till sidans innehåll

Alkalinitet (mekv/l)

Indikator SJ1.3.1.8

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Näringsrika sjöar har god buffringskapacitet och kan inte försuras. Näringsfattiga sjöar kan däremot vara naturligt sura eller påverkade av försurning.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mekv/l)

0

Albysjön

1999

1,100

1

Albysjön

2000

1,070

2

Albysjön

2001

1,070

3

Albysjön

2002

1,110

4

Albysjön

2003

1,100

5

Albysjön

2004

1,110

6

Albysjön

2005

1,070

7

Albysjön

2006

1,100

8

Albysjön

2007

1,100

9

Albysjön

2008

1,130

10

Albysjön

2009

1,170

11

Albysjön

2010

1,200

12

Drevviken - södra delen

2007

0,930

13

Drevviken - södra delen

2008

1,200

14

Drevviken - södra delen

2009

1,200

15

Gömmaren

1989

0,190

16

Gömmaren

1991

0,220

17

Gömmaren

1992

0,230

18

Gömmaren

1993

0,220

19

Gömmaren

1994

0,200

20

Gömmaren

1995

0,200

21

Gömmaren

1997

0,190

22

Gömmaren

1999

0,130

23

Gömmaren

2000

0,120

24

Gömmaren

2001

0,120

25

Gömmaren

2002

0,180

26

Gömmaren

2003

0,200

27

Gömmaren

2004

0,220

28

Gömmaren

2005

0,240

29

Gömmaren

2007

0,230

30

Gömmaren

2008

0,230

31

Gömmaren

2009

0,220

32

Gömmaren

2010

0,220

33

Gömmaren

2012

0,204

34

Gömmaren

2013

0,202

35

Gömmaren

2014

0,207

36

Gömmaren

2015

0,218

37

Gömmaren

2016

0,243

38

Gömmaren

2017

0,269

39

Gömmaren

2018

0,298

40

Gömmaren

2019

0,300

41

Gömmaren

2020

0,294

42

Gömmaren

2021

0,276

43

Holmträsket

1989

0,100

44

Holmträsket

1991

0,170

45

Holmträsket

1992

0,220

46

Holmträsket

1993

0,230

47

Holmträsket

1994

0,190

48

Holmträsket

1995

0,170

49

Holmträsket

1997

0,180

50

Holmträsket

2003

0,270

51

Holmträsket

2004

0,250

52

Holmträsket

2005

0,170

53

Holmträsket

2006

0,200

54

Holmträsket

2007

0,280

55

Holmträsket

2008

0,280

56

Holmträsket

2009

0,210

57

Kvarnsjön i Gladö

1987

0,140

58

Kvarnsjön i Gladö

1992

0,180

59

Kvarnsjön i Gladö

1993

0,190

60

Kvarnsjön i Gladö

1995

0,210

61

Kvarnsjön i Gladö

1996

0,210

62

Kvarnsjön i Gladö

1997

0,220

63

Kvarnsjön i Gladö

1998

0,220

64

Kvarnsjön i Gladö

2000

0,250

65

Kvarnsjön i Gladö

2001

0,270

66

Kvarnsjön i Gladö

2003

0,310

67

Kvarnsjön i Gladö

2004

0,330

68

Kvarnsjön i Gladö

2005

0,350

69

Kvarnsjön i Gladö

2006

0,340

70

Kvarnsjön i Gladö

2007

0,330

71

Kvarnsjön i Gladö

2008

0,320

72

Kvarnsjön i Gladö

2009

0,310

73

Kvarnsjön i Gladö

2010

0,320

74

Kvarnsjön i Gladö

2011

0,330

75

Kvarnsjön i Gladö

2012

0,348

76

Kvarnsjön i Gladö

2013

0,370

77

Kvarnsjön i Gladö

2014

0,371

78

Kvarnsjön i Gladö

2015

0,365

79

Kvarnsjön i Gladö

2016

0,366

80

Kvarnsjön i Gladö

2017

0,391

81

Kvarnsjön i Gladö

2018

0,432

82

Kvarnsjön i Gladö

2019

0,463

83

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,473

84

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,471

85

Kvarnsjön i Lissma

1987

0,250

86

Kvarnsjön i Lissma

1988

0,530

87

Kvarnsjön i Lissma

1991

0,340

88

Kvarnsjön i Lissma

1992

0,340

89

Kvarnsjön i Lissma

1993

0,080

90

Kvarnsjön i Lissma

1994

0,070

91

Kvarnsjön i Lissma

1995

0,070

92

Kvarnsjön i Lissma

1997

0,050

93

Kvarnsjön i Lissma

1999

0,370

94

Kvarnsjön i Lissma

2000

0,380

95

Kvarnsjön i Lissma

2001

0,400

96

Kvarnsjön i Lissma

2002

0,090

97

Kvarnsjön i Lissma

2003

0,090

98

Kvarnsjön i Lissma

2004

0,070

99

Kvarnsjön i Lissma

2005

0,080

100

Kvarnsjön i Lissma

2006

0,110

101

Kvarnsjön i Lissma

2007

0,110

102

Kvarnsjön i Lissma

2008

0,110

103

Kvarnsjön i Lissma

2009

0,050

104

Kvarnsjön i Lissma

2010

0,040

105

Kärrsjön

1991

0,210

106

Kärrsjön

1992

0,180

107

Kärrsjön

1993

0,150

108

Kärrsjön

1995

0,190

109

Kärrsjön

1997

0,230

110

Kärrsjön

1999

0,190

111

Kärrsjön

2000

0,190

112

Kärrsjön

2001

0,220

113

Kärrsjön

2002

0,310

114

Kärrsjön

2003

0,330

115

Kärrsjön

2004

0,340

116

Kärrsjön

2005

0,270

117

Kärrsjön

2006

0,280

118

Kärrsjön

2007

0,261

119

Kärrsjön

2008

0,309

120

Kärrsjön

2009

0,294

121

Kärrsjön

2010

0,280

122

Kärrsjön

2011

0,312

123

Kärrsjön

2012

0,310

124

Kärrsjön

2013

0,320

125

Kärrsjön

2014

0,308

126

Kärrsjön

2015

0,288

127

Kärrsjön

2016

0,285

128

Kärrsjön

2018

0,313

129

Kärrsjön

2019

0,302

130

Kärrsjön

2020

0,299

131

Kärrsjön

2021

0,297

132

Mörtsjön

2007

0,462

133

Mörtsjön

2008

0,456

134

Mörtsjön

2009

0,473

135

Mörtsjön

2010

0,450

136

Mörtsjön

2011

0,437

137

Mörtsjön

2012

0,425

138

Mörtsjön

2013

0,440

139

Mörtsjön

2014

0,450

140

Mörtsjön

2015

0,432

141

Mörtsjön

2016

0,448

142

Mörtsjön

2017

0,469

143

Mörtsjön

2018

0,489

144

Mörtsjön

2019

0,478

145

Mörtsjön

2020

0,470

146

Mörtsjön

2021

0,465

147

Rudträsket

2002

0,020

148

Rudträsket

2003

0,020

149

Rudträsket

2004

0,010

150

Rudträsket

2005

0,020

151

Rudträsket

2006

0,020

152

Rudträsket

2007

0,021

153

Rudträsket

2008

0,016

154

Rudträsket

2009

0,012

155

Rudträsket

2010

-0,010

156

Rudträsket

2011

0,004

157

Rudträsket

2012

-0,001

158

Rudträsket

2014

0,017

159

Rudträsket

2015

0,011

160

Rudträsket

2016

0,022

161

Trehörningen i Hanveden

2008

0,285

162

Trehörningen i Hanveden

2009

0,240

163

Trehörningen i Hanveden

2010

0,168

164

Trehörningen i Hanveden

2011

0,109

165

Trehörningen i Hanveden

2012

0,080

166

Trehörningen i Hanveden

2014

0,051

167

Trehörningen i Hanveden

2015

0,032

168

Trehörningen i Hanveden

2016

0,034

169

Trehörningen i Hanveden

2017

0,033

170

Trehörningen i Hanveden

2018

0,040

171

Trehörningen i Hanveden

2019

0,039

172

Trehörningen i Hanveden

2020

0,035

173

Trehörningen i Hanveden

2021

0,031

174

Trehörningen i Sjödalen

2012

1,303

175

Trehörningen i Sjödalen

2013

1,323

176

Trehörningen i Sjödalen

2014

1,339

177

Trehörningen i Sjödalen

2015

1,313

178

Trehörningen i Sjödalen

2016

1,379

179

Trehörningen i Sjödalen

2017

1,409

180

Trehörningen i Sjödalen

2018

1,457

181

Trehörningen i Sjödalen

2019

1,400

182

Trehörningen i Sjödalen

2020

1,393

183

Trehörningen i Sjödalen

2021

1,327

184

Trylen

2002

0,100

185

Ådran

1985

0,230

186

Ådran

1986

0,340

187

Ådran

1987

0,480

188

Ådran

1988

0,470

189

Ådran

1989

0,450

190

Ådran

1990

0,350

191

Ådran

1991

0,290

192

Ådran

2002

0,230

193

Ådran

2003

0,240

194

Ådran

2004

0,240

195

Ådran

2005

0,240

196

Ådran

2006

0,260

197

Ådran

2007

0,260

198

Ådran

2008

0,230

199

Ådran

2009

0,210

200

Ådran

2010

0,200

201

Ådran

2012

0,211

202

Ådran

2013

0,222

203

Ådran

2014

0,222

204

Ådran

2015

0,218

205

Ådran

2016

0,220

206

Ådran

2017

0,224

207

Ådran

2018

0,243

208

Ådran

2019

0,238

209

Ådran

2020

0,231

210

Ådran

2021

0,216

211

Öran

2008

0,197

212

Öran

2009

0,193

213

Öran

2010

0,210

214

Öran

2011

0,245

Uppdaterad datum: 2022-08-20