Gå direkt till sidans innehåll

Totalfosfor

Indikator SJ1.3.4.1

För mycket fosfor har nått våra vattendrag och sjöar under lång tid via orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten, dagvatten och gödsling av jord- och skogsbruksmark. Detta har under många år ansamlats i sjöarnas bottensediment och frigörs under lång tid, vilket leder till att vi har övergödda sjöar. Övergödning leder bla till bottendöd och algblomning. Tillgången på fosfor bestämmer hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

En totalfosforhalt över 25-30 µg/l innebär att sjön är övergödd. Vid halter över 25 µg/l sker förändringar i sjöns ekosystem som gör att övergödningen påskyndas och sjön hamnar i en ond spiral.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna (fosfatjoner) och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Albysjön

1999

19

1

Albysjön

2000

17

2

Albysjön

2001

20

3

Albysjön

2002

18

4

Albysjön

2003

15

5

Albysjön

2004

10

6

Albysjön

2005

10

7

Albysjön

2006

9

8

Albysjön

2007

10

9

Albysjön

2008

13

10

Albysjön

2009

16

11

Albysjön

2010

18

12

Drevviken

1972

340

13

Drevviken

1973

220

14

Drevviken

1974

170

15

Drevviken

1975

140

16

Drevviken

1976

160

17

Drevviken

1977

89

18

Drevviken

1978

190

19

Drevviken

1979

150

20

Drevviken

1980

170

21

Drevviken

1981

160

22

Drevviken

1982

180

23

Drevviken

1983

160

24

Drevviken

1984

140

25

Drevviken

1985

97

26

Drevviken

1986

91

27

Drevviken

1987

94

28

Drevviken

1988

86

29

Drevviken

1989

110

30

Drevviken

1990

130

31

Drevviken

1991

130

32

Drevviken

1992

100

33

Drevviken

1993

86

34

Drevviken

1994

87

35

Drevviken

1995

81

36

Drevviken

1996

82

37

Drevviken

1997

91

38

Drevviken

1998

98

39

Drevviken

1999

95

40

Drevviken

2000

82

41

Drevviken

2001

73

42

Drevviken

2002

60

43

Drevviken

2003

63

44

Drevviken

2004

52

45

Drevviken

2005

46

46

Drevviken

2006

37

47

Drevviken

2007

41

48

Drevviken

2008

45

49

Drevviken

2009

43

50

Drevviken

2010

46

51

Drevviken

2011

45

52

Drevviken

2012

41

53

Drevviken

2013

38

54

Drevviken

2014

36

55

Drevviken

2015

32

56

Drevviken

2016

39

57

Drevviken

2017

42

58

Drevviken

2018

51

59

Drevviken - södra delen

2007

37

60

Drevviken - södra delen

2008

40

61

Drevviken - södra delen

2009

41

62

Gömmaren

1992

12

63

Gömmaren

1993

9

64

Gömmaren

1994

7

65

Gömmaren

1995

7

66

Gömmaren

1997

9

67

Gömmaren

1999

11

68

Gömmaren

2000

11

69

Gömmaren

2001

10

70

Gömmaren

2002

8

71

Gömmaren

2003

7

72

Gömmaren

2004

7

73

Gömmaren

2005

8

74

Gömmaren

2007

9

75

Gömmaren

2008

10

76

Gömmaren

2010

9

77

Gömmaren

2012

9

78

Gömmaren

2013

9

79

Gömmaren

2014

10

80

Gömmaren

2015

10

81

Gömmaren

2016

10

82

Gömmaren

2017

10

83

Gömmaren

2018

10

84

Gömmaren

2019

11

85

Gömmaren

2020

10

86

Gömmaren

2021

10

87

Holmträsket

1989

12

88

Holmträsket

1990

12

89

Holmträsket

1991

10

90

Holmträsket

1992

13

91

Holmträsket

1993

12

92

Holmträsket

1994

13

93

Holmträsket

1995

10

94

Holmträsket

1997

11

95

Holmträsket

1999

11

96

Holmträsket

2000

10

97

Holmträsket

2001

17

98

Holmträsket

2002

15

99

Holmträsket

2003

14

100

Holmträsket

2004

10

101

Holmträsket

2005

14

102

Holmträsket

2006

27

103

Holmträsket

2007

28

104

Holmträsket

2008

35

105

Holmträsket

2009

27

106

Holmträsket

2015

21

107

Holmträsket

2016

22

108

Holmträsket

2017

21

109

Holmträsket

2018

14

110

Holmträsket

2019

12

111

Holmträsket

2020

11

112

Holmträsket

2021

11

113

Kvarnsjön i Gladö

1994

19

114

Kvarnsjön i Gladö

1995

23

115

Kvarnsjön i Gladö

1996

20

116

Kvarnsjön i Gladö

1997

21

117

Kvarnsjön i Gladö

1998

15

118

Kvarnsjön i Gladö

1999

16

119

Kvarnsjön i Gladö

2000

28

120

Kvarnsjön i Gladö

2001

32

121

Kvarnsjön i Gladö

2002

30

122

Kvarnsjön i Gladö

2003

20

123

Kvarnsjön i Gladö

2004

16

124

Kvarnsjön i Gladö

2005

17

125

Kvarnsjön i Gladö

2006

16

126

Kvarnsjön i Gladö

2007

15

127

Kvarnsjön i Gladö

2008

18

128

Kvarnsjön i Gladö

2009

20

129

Kvarnsjön i Gladö

2010

23

130

Kvarnsjön i Gladö

2011

22

131

Kvarnsjön i Gladö

2012

22

132

Kvarnsjön i Gladö

2013

22

133

Kvarnsjön i Gladö

2014

22

134

Kvarnsjön i Gladö

2015

21

135

Kvarnsjön i Gladö

2016

19

136

Kvarnsjön i Gladö

2017

22

137

Kvarnsjön i Gladö

2018

21

138

Kvarnsjön i Gladö

2019

22

139

Kvarnsjön i Gladö

2020

20

140

Kvarnsjön i Gladö

2021

20

141

Kvarnsjön i Lissma

1993

19

142

Kvarnsjön i Lissma

1994

21

143

Kvarnsjön i Lissma

1995

17

144

Kvarnsjön i Lissma

1997

23

145

Kvarnsjön i Lissma

1999

24

146

Kvarnsjön i Lissma

2000

24

147

Kvarnsjön i Lissma

2001

19

148

Kvarnsjön i Lissma

2002

21

149

Kvarnsjön i Lissma

2003

22

150

Kvarnsjön i Lissma

2004

23

151

Kvarnsjön i Lissma

2005

16

152

Kvarnsjön i Lissma

2006

14

153

Kvarnsjön i Lissma

2007

21

154

Kvarnsjön i Lissma

2008

22

155

Kvarnsjön i Lissma

2009

34

156

Kvarnsjön i Lissma

2010

28

157

Kvarnsjön i Lissma

2011

34

158

Kvarnsjön i Lissma

2012

20

159

Kvarnsjön i Lissma

2013

20

160

Kvarnsjön i Lissma

2014

16

161

Kvarnsjön i Lissma

2015

19

162

Kvarnsjön i Lissma

2016

14

163

Kvarnsjön i Lissma

2017

14

164

Kvarnsjön i Lissma

2018

13

165

Kvarnsjön i Lissma

2019

16

166

Kvarnsjön i Lissma

2020

18

167

Kvarnsjön i Lissma

2021

24

168

Kärrsjön

1993

27

169

Kärrsjön

1994

19

170

Kärrsjön

1995

18

171

Kärrsjön

1997

19

172

Kärrsjön

1999

28

173

Kärrsjön

2000

31

174

Kärrsjön

2001

34

175

Kärrsjön

2002

32

176

Kärrsjön

2003

30

177

Kärrsjön

2004

31

178

Kärrsjön

2005

30

179

Kärrsjön

2006

33

180

Kärrsjön

2007

31

181

Kärrsjön

2008

30

182

Kärrsjön

2009

26

183

Kärrsjön

2010

40

184

Kärrsjön

2011

45

185

Kärrsjön

2012

51

186

Kärrsjön

2013

39

187

Kärrsjön

2014

39

188

Kärrsjön

2015

32

189

Kärrsjön

2016

31

190

Kärrsjön

2018

34

191

Kärrsjön

2019

31

192

Kärrsjön

2020

31

193

Kärrsjön

2021

29

194

Lissmasjön

1990

60

195

Lissmasjön

1991

74

196

Lissmasjön

1992

107

197

Lissmasjön

1993

75

198

Lissmasjön

2002

41

199

Lissmasjön

2003

30

200

Lissmasjön

2004

29

201

Lissmasjön

2005

29

202

Lissmasjön

2010

45

203

Långsjön i Hanveden

2008

9

204

Långsjön i Hanveden

2009

6

205

Långsjön i Hanveden

2010

7

206

Långsjön i Segeltorp

1972

94

207

Långsjön i Segeltorp

1973

92

208

Långsjön i Segeltorp

1974

89

209

Långsjön i Segeltorp

1975

100

210

Långsjön i Segeltorp

1976

100

211

Långsjön i Segeltorp

1977

90

212

Långsjön i Segeltorp

1978

80

213

Långsjön i Segeltorp

1979

120

214

Långsjön i Segeltorp

1980

180

215

Långsjön i Segeltorp

1981

210

216

Långsjön i Segeltorp

1982

190

217

Långsjön i Segeltorp

1983

150

218

Långsjön i Segeltorp

1984

130

219

Långsjön i Segeltorp

1985

130

220

Långsjön i Segeltorp

1986

130

221

Långsjön i Segeltorp

1987

180

222

Långsjön i Segeltorp

1988

160

223

Långsjön i Segeltorp

1989

150

224

Långsjön i Segeltorp

1990

100

225

Långsjön i Segeltorp

1991

120

226

Långsjön i Segeltorp

1992

150

227

Långsjön i Segeltorp

1993

170

228

Långsjön i Segeltorp

1994

160

229

Långsjön i Segeltorp

1995

130

230

Långsjön i Segeltorp

1996

110

231

Långsjön i Segeltorp

1997

120

232

Långsjön i Segeltorp

1998

110

233

Långsjön i Segeltorp

1999

140

234

Långsjön i Segeltorp

2000

140

235

Långsjön i Segeltorp

2001

160

236

Långsjön i Segeltorp

2002

120

237

Långsjön i Segeltorp

2003

120

238

Långsjön i Segeltorp

2004

100

239

Långsjön i Segeltorp

2005

110

240

Långsjön i Segeltorp

2006

78

241

Långsjön i Segeltorp

2007

66

242

Långsjön i Segeltorp

2008

43

243

Långsjön i Segeltorp

2009

35

244

Långsjön i Segeltorp

2010

32

245

Långsjön i Segeltorp

2011

28

246

Långsjön i Segeltorp

2012

31

247

Långsjön i Segeltorp

2013

36

248

Långsjön i Segeltorp

2014

52

249

Långsjön i Segeltorp

2015

51

250

Långsjön i Segeltorp

2016

56

251

Långsjön i Segeltorp

2017

55

252

Långsjön i Segeltorp

2018

60

253

Magelungen

1972

500

254

Magelungen

1973

380

255

Magelungen

1974

220

256

Magelungen

1975

130

257

Magelungen

1976

91

258

Magelungen

1977

71

259

Magelungen

1978

62

260

Magelungen

1979

57

261

Magelungen

1980

60

262

Magelungen

1981

69

263

Magelungen

1982

76

264

Magelungen

1983

74

265

Magelungen

1984

69

266

Magelungen

1985

58

267

Magelungen

1986

53

268

Magelungen

1987

54

269

Magelungen

1988

55

270

Magelungen

1989

59

271

Magelungen

1990

62

272

Magelungen

1991

58

273

Magelungen

1992

54

274

Magelungen

1993

50

275

Magelungen

1994

49

276

Magelungen

1995

45

277

Magelungen

1996

43

278

Magelungen

1997

38

279

Magelungen

1998

35

280

Magelungen

1999

29

281

Magelungen

2000

28

282

Magelungen

2001

31

283

Magelungen

2002

33

284

Magelungen

2003

33

285

Magelungen

2004

33

286

Magelungen

2005

30

287

Magelungen

2006

31

288

Magelungen

2007

30

289

Magelungen

2008

29

290

Magelungen

2009

29

291

Magelungen

2010

27

292

Magelungen

2011

24

293

Magelungen

2012

26

294

Magelungen

2013

30

295

Magelungen

2014

32

296

Magelungen

2015

31

297

Magelungen

2016

29

298

Magelungen

2017

32

299

Magelungen

2018

30

300

Magelungen

2019

28

301

Magelungen

2020

23

302

Magelungen

2021

24

303

Mörtsjön

1993

58

304

Mörtsjön

1994

55

305

Mörtsjön

1995

62

306

Mörtsjön

1997

73

307

Mörtsjön

1998

79

308

Mörtsjön

1999

60

309

Mörtsjön

2000

39

310

Mörtsjön

2001

34

311

Mörtsjön

2002

28

312

Mörtsjön

2003

42

313

Mörtsjön

2004

37

314

Mörtsjön

2005

48

315

Mörtsjön

2006

44

316

Mörtsjön

2007

42

317

Mörtsjön

2008

33

318

Mörtsjön

2009

26

319

Mörtsjön

2010

32

320

Mörtsjön

2011

39

321

Mörtsjön

2012

38

322

Mörtsjön

2013

37

323

Mörtsjön

2014

30

324

Mörtsjön

2015

27

325

Mörtsjön

2016

21

326

Mörtsjön

2017

23

327

Mörtsjön

2018

28

328

Mörtsjön

2019

36

329

Mörtsjön

2020

42

330

Mörtsjön

2021

40

331

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

69

332

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

59

333

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

51

334

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

55

335

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

56

336

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

61

337

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

61

338

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

57

339

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

50

340

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

51

341

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

52

342

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

52

343

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

52

344

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

55

345

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

50

346

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

47

347

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

41

348

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

42

349

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

41

350

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

38

351

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

41

352

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

36

353

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

47

354

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

50

355

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

56

356

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

46

357

Orlången - Sundby

1994

87

358

Orlången - Sundby

1995

79

359

Orlången - Sundby

1996

74

360

Orlången - Sundby

1997

55

361

Orlången - Sundby

1998

60

362

Orlången - Sundby

1999

57

363

Orlången - Sundby

2000

67

364

Orlången - Sundby

2001

68

365

Orlången - Sundby

2002

64

366

Orlången - Sundby

2003

59

367

Orlången - Sundby

2004

51

368

Orlången - Sundby

2005

45

369

Orlången - Sundby

2006

55

370

Orlången - Sundby

2007

97

371

Orlången - Sundby

2008

103

372

Orlången - Sundby

2009

107

373

Orlången - Sundby

2010

71

374

Orlången - Sundby

2011

71

375

Orlången - Sundby

2012

64

376

Orlången - Sundby

2013

53

377

Orlången - Sundby

2014

50

378

Orlången - Sundby

2015

40

379

Orlången - Sundby

2016

46

380

Orlången - Sundby

2017

47

381

Orlången - Sundby

2018

60

382

Orlången - Sundby

2019

64

383

Orlången - Sundby

2020

54

384

Orlången - Sundby

2021

37

385

Orlången - Vidja

1994

87

386

Orlången - Vidja

1995

73

387

Orlången - Vidja

1996

63

388

Orlången - Vidja

1997

54

389

Orlången - Vidja

1998

63

390

Orlången - Vidja

1999

61

391

Orlången - Vidja

2000

68

392

Orlången - Vidja

2001

71

393

Orlången - Vidja

2002

66

394

Orlången - Vidja

2003

61

395

Orlången - Vidja

2004

49

396

Orlången - Vidja

2005

49

397

Orlången - Vidja

2006

67

398

Orlången - Vidja

2007

67

399

Orlången - Vidja

2008

79

400

Orlången - Vidja

2009

70

401

Orlången - Vidja

2010

64

402

Orlången - Vidja

2011

57

403

Orlången - Vidja

2012

45

404

Orlången - Vidja

2013

48

405

Orlången - Vidja

2014

51

406

Orlången - Vidja

2015

46

407

Orlången - Vidja

2016

50

408

Orlången - Vidja

2017

46

409

Orlången - Vidja

2018

62

410

Orlången - Vidja

2019

69

411

Orlången - Vidja

2020

59

412

Orlången - Vidja

2021

41

413

Orlången - utlopp

1993

51

414

Orlången - utlopp

1994

65

415

Orlången - utlopp

1995

60

416

Orlången - utlopp

1996

62

417

Orlången - utlopp

1997

48

418

Orlången - utlopp

1998

45

419

Orlången - utlopp

1999

50

420

Orlången - utlopp

2000

47

421

Orlången - utlopp

2001

58

422

Orlången - utlopp

2006

50

423

Orlången - utlopp

2007

58

424

Orlången - utlopp

2009

65

425

Orlången - utlopp

2010

63

426

Orlången - utlopp

2011

55

427

Orlången - utlopp

2012

47

428

Rudträsket

2003

14

429

Rudträsket

2004

14

430

Rudträsket

2005

16

431

Rudträsket

2006

18

432

Rudträsket

2007

19

433

Rudträsket

2008

18

434

Rudträsket

2009

18

435

Rudträsket

2010

19

436

Rudträsket

2011

21

437

Rudträsket

2012

19

438

Rudträsket

2014

15

439

Rudträsket

2015

15

440

Rudträsket

2016

14

441

Rudträsket

2018

15

442

Rudträsket

2019

17

443

Rudträsket

2020

15

444

Rudträsket

2021

14

445

Trehörningen i Hanveden

1985

9

446

Trehörningen i Hanveden

1986

10

447

Trehörningen i Hanveden

1987

10

448

Trehörningen i Hanveden

1988

11

449

Trehörningen i Hanveden

1989

11

450

Trehörningen i Hanveden

1990

11

451

Trehörningen i Hanveden

1991

10

452

Trehörningen i Hanveden

2008

12

453

Trehörningen i Hanveden

2009

10

454

Trehörningen i Hanveden

2010

9

455

Trehörningen i Hanveden

2011

8

456

Trehörningen i Hanveden

2012

9

457

Trehörningen i Hanveden

2014

11

458

Trehörningen i Hanveden

2015

12

459

Trehörningen i Hanveden

2016

11

460

Trehörningen i Hanveden

2017

12

461

Trehörningen i Hanveden

2018

12

462

Trehörningen i Hanveden

2019

13

463

Trehörningen i Hanveden

2020

12

464

Trehörningen i Hanveden

2021

11

465

Trehörningen i Sjödalen

1992

85

466

Trehörningen i Sjödalen

1993

74

467

Trehörningen i Sjödalen

1994

87

468

Trehörningen i Sjödalen

1995

76

469

Trehörningen i Sjödalen

1996

88

470

Trehörningen i Sjödalen

1997

84

471

Trehörningen i Sjödalen

1999

86

472

Trehörningen i Sjödalen

2000

75

473

Trehörningen i Sjödalen

2001

79

474

Trehörningen i Sjödalen

2002

76

475

Trehörningen i Sjödalen

2003

84

476

Trehörningen i Sjödalen

2004

85

477

Trehörningen i Sjödalen

2005

57

478

Trehörningen i Sjödalen

2006

58

479

Trehörningen i Sjödalen

2007

40

480

Trehörningen i Sjödalen

2008

61

481

Trehörningen i Sjödalen

2009

69

482

Trehörningen i Sjödalen

2010

98

483

Trehörningen i Sjödalen

2011

114

484

Trehörningen i Sjödalen

2012

116

485

Trehörningen i Sjödalen

2013

118

486

Trehörningen i Sjödalen

2014

111

487

Trehörningen i Sjödalen

2015

100

488

Trehörningen i Sjödalen

2016

95

489

Trehörningen i Sjödalen

2017

92

490

Trehörningen i Sjödalen

2018

117

491

Trehörningen i Sjödalen

2019

112

492

Trehörningen i Sjödalen

2020

108

493

Trehörningen i Sjödalen

2021

78

494

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1973

2391

495

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1974

1423

496

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1975

1163

497

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1976

654

498

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1978

599

499

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1979

379

500

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1980

259

501

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1981

183

502

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1982

200

503

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1984

180

504

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1990

69

505

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1991

68

506

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1992

81

507

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1993

97

508

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1994

111

509

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1995

87

510

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1996

99

511

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1997

90

512

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1998

90

513

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

1999

106

514

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2000

96

515

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2001

101

516

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2006

58

517

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2007

76

518

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2008

76

519

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2009

71

520

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2010

69

521

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2011

82

522

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

2012

64

523

Trylen

2002

20

524

Trylen

2003

15

525

Trylen

2015

15

526

Trylen

2016

24

527

Ådran

1985

10

528

Ådran

1986

11

529

Ådran

1987

13

530

Ådran

1988

13

531

Ådran

1989

14

532

Ådran

1990

12

533

Ådran

1991

11

534

Ådran

2003

13

535

Ådran

2004

12

536

Ådran

2005

11

537

Ådran

2006

10

538

Ådran

2007

12

539

Ådran

2008

13

540

Ådran

2009

13

541

Ådran

2010

12

542

Ådran

2012

13

543

Ådran

2013

15

544

Ådran

2014

17

545

Ådran

2015

16

546

Ådran

2016

15

547

Ådran

2017

14

548

Ådran

2018

14

549

Ådran

2019

14

550

Ådran

2020

14

551

Ådran

2021

18

552

Ågestasjön

1989

74

553

Ågestasjön

1990

111

554

Ågestasjön

1991

120

555

Ågestasjön

1992

105

556

Ågestasjön

1993

60

557

Ågestasjön

1994

74

558

Ågestasjön

1995

84

559

Ågestasjön

1997

88

560

Ågestasjön

1999

64

561

Ågestasjön

2000

43

562

Ågestasjön

2001

61

563

Ågestasjön

2002

63

564

Ågestasjön

2003

72

565

Ågestasjön

2004

46

566

Ågestasjön

2005

43

567

Ågestasjön

2006

39

568

Ågestasjön

2007

41

569

Ågestasjön

2008

41

570

Ågestasjön

2009

35

571

Ågestasjön

2010

32

572

Ågestasjön

2011

36

573

Ågestasjön

2012

30

574

Ågestasjön

2013

35

575

Ågestasjön

2014

32

576

Ågestasjön

2015

44

577

Ågestasjön

2016

53

578

Ågestasjön

2017

51

579

Ågestasjön

2018

46

580

Ågestasjön

2019

35

581

Ågestasjön

2020

37

582

Ågestasjön

2021

38

583

Ågestasjön - utlopp

1973

1479

584

Ågestasjön - utlopp

1974

495

585

Ågestasjön - utlopp

1975

378

586

Ågestasjön - utlopp

1976

244

587

Ågestasjön - utlopp

1977

199

588

Ågestasjön - utlopp

1978

175

589

Ågestasjön - utlopp

1979

134

590

Ågestasjön - utlopp

1980

193

591

Ågestasjön - utlopp

1981

172

592

Ågestasjön - utlopp

1982

173

593

Ågestasjön - utlopp

1984

89

594

Ågestasjön - utlopp

1985

82

595

Ågestasjön - utlopp

1986

78

596

Ågestasjön - utlopp

1987

68

597

Ågestasjön - utlopp

1988

60

598

Ågestasjön - utlopp

1989

47

599

Ågestasjön - utlopp

1990

53

600

Ågestasjön - utlopp

1991

68

601

Ågestasjön - utlopp

1992

72

602

Ågestasjön - utlopp

1993

70

603

Ågestasjön - utlopp

1994

56

604

Ågestasjön - utlopp

1995

54

605

Ågestasjön - utlopp

1996

57

606

Ågestasjön - utlopp

1997

58

607

Ågestasjön - utlopp

1998

55

608

Ågestasjön - utlopp

1999

64

609

Ågestasjön - utlopp

2000

63

610

Ågestasjön - utlopp

2001

73

611

Ågestasjön - utlopp

2002

70

612

Ågestasjön - utlopp

2003

76

613

Ågestasjön - utlopp

2004

68

614

Ågestasjön - utlopp

2005

60

615

Ågestasjön - utlopp

2006

60

616

Ågestasjön - utlopp

2007

63

617

Ågestasjön - utlopp

2008

62

618

Ågestasjön - utlopp

2009

51

619

Ågestasjön - utlopp

2010

40

620

Öran

2008

7

621

Öran

2009

7

622

Öran

2010

8

623

Öran

2011

8

Uppdaterad datum: 2023-01-12