Gå direkt till sidans innehåll

Totalfosfor

Indikator SJ1.3.4.1

För mycket fosfor har nått våra vattendrag och sjöar under lång tid via orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten, dagvatten och gödsling av jord- och skogsbruksmark. Detta har under många år ansamlats i sjöarnas bottensediment och frigörs under lång tid, vilket leder till att vi har övergödda sjöar. Övergödning leder bla till bottendöd och algblomning. Tillgången på fosfor bestämmer hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

En totalfosforhalt över 25-30 µg/l innebär att sjön är övergödd. Vid halter över 25 µg/l sker förändringar i sjöns ekosystem som gör att övergödningen påskyndas och sjön hamnar i en ond spiral.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna (fosfatjoner) och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Trehörningen i Sjödalen

 78

2021

1

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

 64

2012

2

Långsjön i Segeltorp

 60

2018

3

Drevviken

 51

2018

4

Orlången - utlopp

 47

2012

5

Orlången - Flemingsbergsviken

 46

2021

6

Lissmasjön

 45

2010

7

Orlången - Vidja

 41

2021

8

Drevviken - södra delen

 41

2009

9

Mörtsjön

 40

2021

10

Ågestasjön - utlopp

 40

2010

11

Ågestasjön

 38

2021

12

Orlången - Sundby

 37

2021

13

Kärrsjön

 29

2021

14

Magelungen

 24

2021

15

Trylen

 24

2016

16

Kvarnsjön i Lissma

 24

2021

17

Kvarnsjön i Gladö

 20

2021

18

Albysjön

 18

2010

19

Ådran

 18

2021

20

Rudträsket

 14

2021

21

Holmträsket

 11

2021

22

Trehörningen i Hanveden

 11

2021

23

Gömmaren

 10

2021

24

Öran

 8

2011

25

Långsjön i Hanveden

 7

2010

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Extremt höga halter

>96 µg/l

1

 Mycket höga halter

45–96 µg/l

2

 Höga halter

23–45 µg/l

3

 Måttligt höga halter

12–23 µg/l

4

 Låga halter

<12 µg/l

Uppdaterad datum: 2023-01-12