Gå direkt till sidans innehåll

Kemisk status

Drevviken
Indikator SJ1.3.11

Kemisk status

Rad-id Sjöar Senaste värdet Datum

0

Albysjön

Uppnår ej god

2021

1

Drevviken

Uppnår ej god

2021

2

Drevviken - södra delen

Uppnår ej god

2021

3

Kvarnsjön i Lissma

Uppnår ej god

2021

4

Långsjön i Hanveden

Uppnår ej god

2021

5

Långsjön i Segeltorp

Uppnår ej god

2021

6

Magelungen

Uppnår ej god

2021

7

Mälaren - södra Björkfjärden

Uppnår ej god

2021

8

Orlången - Flemingsbergsviken

Uppnår ej god

2021

9

Orlången - Sundby

Uppnår ej god

2021

10

Orlången - utlopp

Uppnår ej god

2021

11

Orlången - Vidja

Uppnår ej god

2021

Uppdaterad datum: 2023-03-25