Gå direkt till sidans innehåll

Drevviken

Huvudområde SJ1.3

Drevviken är den största sjön i Tyresåns sjösystem och delas av Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge kommun. Större delen av Huddinges vatten avrinner på olika sätt till Drevviken.

Delar av sjön och dess stränder inom Huddinge kommun ingår i Drevvikens och Trångsundsskogens naturreservat.

Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - politiskt beslutat

Drevviken bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och ej god kemisk status. Det har därför tagits fram ett lokalt åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormerna i sjön.

Åtgärdsprogrammet består av tre delar – ”Fakta”, där miljötillståndet och förbättringsbehovet beskrivs, ”Genomförandeplanen”, där åtgärder listas för att nå god vattenstatus, samt ”Geografisk placering” som visar vart åtgärderna ska äga rum.

Åtgärdsprogrammet riktar sig till de kommunala nämnder, bolag och andra aktörer som har ansvar för att genomföra åtgärderna i programmet, i Huddinge, Haninge, Tyresö och Stockholm.

Ladda ner det politiskt beslutade åtgärdsprogrammet längre ner på sidan under "Dokument".

Här kan du vara med och följa hur våra sjöar mår!

Drevviken består av en nordlig och en sydlig bassäng som förbinds av Trångsundet. Det största tillflödet till den norra bassängen kommer via Forsån från Magelungen som mynnar i Drevviken väster om Stortorp. Den södra bassängen får den största delen av sitt vatten från Lissmaån som mynnar i Lännaviken. Lissmaån får sitt vatten från bland annat Ådran och Lissmasjön. Andra sjöar som rinner till Drevviken är till exempel Rudansjöarna vid Handens station och Svartsjön, Ramsjön och Lycksjön i Vendelsö i Haninge. Utflödet går via Gudöå till Långsjön i Tyresö/Haninge och via ytterligare sjöar till Kalvfjärden i Östersjön.

Drevviken är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status år 2021. Drevvikens nuvarande status är "Måttlig".

Sjön nyttjas främst för olika typer av fritidsaktiviteter. Då stora bostadsområden gränsar till sjön, men även grönområden, har Drevviken och dess stränder stor betydelse för friluftslivet. Bad, sportfiske, båtturer och kanoting är de vanligaste sommaraktiviteterna i eller på sjön. Kanotleden från Drevviken till Kalvfjärden i Östersjön är en populär sträcka att utforska med kanot. Under vintern är långfärdsskridskoåkning, skidåkning, isfiske och promenader väldigt uppskattade friluftsaktiviteter på sjöns is.

Runt sjön finns många badplatser. Inom Huddinge kommun ligger Stortorpsbadet, Sjöängsbadet, Mörtviksbadet, Badudden och Länna-Drevviksbadet. I Haninge kommun ligger badplatser vid Vendelsö gård, Dalen, Norrby holme och Söderhagen. I Tyresö kommun vid Hanviken och Kumla. Och i Stockholms stad Hökarängsbadet, Sköndalsbadet och Skrubbabadet.

Trångsundsskogens naturreservat och delar av Lännaskogens naturreservat ligger i Drevvikens närmaste tillrinningsområde inom Huddinge kommun. Flatens naturreservat inom Stockholms stad omfattar mark och vatten i norra delen av Drevviken.

Uppdaterad datum: 2023-01-12