Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattenvåtmark Sjötorpsvägen (Skogås)

Fysisk åtgärd SJ1.3.15
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 15
Söder om Sjötorpsvägen ligger ett stort våtmarksområde som ingår i Drevvikens naturreservat. Ett stort antal mindre dagvattenledningar från områdena Norra Länna och Skogås mynnar i området. Delar av området kan omgestaltas till en dagvattenvåtmark som samlar upp och behandlar alla de olika tillflödena inför utsläpp till Drevviken. Om en dagvattenbehandling ska anläggas bör dispens sökas från schaktförbudet som råder i naturreservatet. Bärigheten antas vara dålig vilket försvårar anläggningsarbeten. Möjligheter till rensning av sediment behöver ordnas.

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-23