Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendammar Länna industriområde

Fysisk åtgärd SJ1.3.4
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 4
Orenat dagvatten från delar av Länna industriområdet och eventuellt delar av Länna köpcenter leds i dagsläget till Lissmaån via bland annat en ledning intill väg 73. Två ytor bedöms vara lämpliga för dagvattendammar för detta huvudflöde: Ett mindre skålformat område där ledningen övergår i ett öppet dike som följer påfarten till väg 73 söderut och ett större område på norra sidan av Lissmaån där en damm skulle kunna schaktas eller dämmas upp. Det finns även möjligheter att anlägga dagvattendammar eller dylikt för avrinning från industriområdets sydvästra sida och mindre utsläpp från köpcentret.

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-20