Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm Västra Länna 1 (Skogås)

Fysisk åtgärd SJ1.3.9
Åtgärdsstatus:
Beslutad Beslutad

Åtgärd 9
I samband med antagande av detaljplanen Västra Länna 1 år 2012, har Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall börjat utbyggnation av vägar, parker, vatten och avlopp samt el- och teleledningar inom området för detaljplanen. Fyra dagvattendammar är planerade/påbörjade, varav tre stycken mindre och en större damm på drygt 0,25 hektar.

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-20