Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm Remivägen (Trångsund)

Fysisk åtgärd SJ1.3.18
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 18
Stora delar av området Stortorp i Huddinge avvattnas via en D800-ledning som kopplar på samma D1400-ledning som avvattnar stora delar av Trångsund mot Stortorpsbadet vid korsningen mellan Hagenvägen och Klättstigen. Enligt samma resonemang som för alternativ 5 (Dagvattendamm vid Blåklintsvägen) bedöms behandling nära Stortorpsbadet inte vara ett reellt alternativ. En stor gräsyta finns tillgänglig inklämd mellan Printz Väg, Bygdegårdsvägen och Drottningvägen, där dagvattnet från D800-ledningen skulle kunna tas fram för behandling i en dagvattendamm. Hänsyn behöver tas till Stortorps bygdegård med tillhörande festplats. Efter behandlingen behöver vattnet återföras till ledningen för vidare avrinning mot Sjötorpsbadet.

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-20