Gå direkt till sidans innehåll

Drevviken

Huvudområde SJ1.3

Drevviken är den största sjön i Tyresåns sjösystem och delas av Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge kommun. Större delen av Huddinges vatten avrinner på olika sätt till Drevviken.

Delar av sjön och dess stränder inom Huddinge kommun ingår i Drevvikens och Trångsundsskogens naturreservat.

Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - politiskt beslutat

Drevviken bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och ej god kemisk status. Det har därför tagits fram ett lokalt åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormerna i sjön.

Åtgärdsprogrammet består av tre delar – ”Fakta”, där miljötillståndet och förbättringsbehovet beskrivs, ”Genomförandeplanen”, där åtgärder listas för att nå god vattenstatus, samt ”Geografisk placering” som visar vart åtgärderna ska äga rum.

Åtgärdsprogrammet riktar sig till de kommunala nämnder, bolag och andra aktörer som har ansvar för att genomföra åtgärderna i programmet, i Huddinge, Haninge, Tyresö och Stockholm.

Ladda ner det politiskt beslutade åtgärdsprogrammet längre ner på sidan under "Dokument".

Här kan du vara med och följa hur våra sjöar mår!

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Utredningar

0

Påbörjad
Utredning och planering av fällningsprojekt

Påbörjad

Utredningar

Fysiska åtgärder

1

Föreslagen
Dagvattendammar Länna industriområde

Föreslagen

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

2

Föreslagen
Dagvattendamm Blåklintsvägen

Föreslagen

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

3

Påbörjad
Dagvattendamm Mörtvik/Skogås

Påbörjad

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

4

Beslutad
Dagvattendamm Västra Länna 1 (Skogås)

Beslutad

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

5

Föreslagen
Dagvattendamm Torpstugevägen

Föreslagen

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

6

Föreslagen
Dagvattenvåtmark Sjötorpsvägen (Skogås)

Föreslagen

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

7

Föreslagen
Dagvattendamm Remivägen (Trångsund)

Föreslagen

Fysiska åtgärder

Uppdaterad datum: 2023-01-12