Drevviken

Drevviken är den största sjön i Tyresåns sjösystem och delas av Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge kommuner. Större delen av Huddinge kommun avrinner på olika sätt till Drevviken.

Delar av sjön och dess stränder inom Huddinge kommun ingår i Drevvikens och Trångsundsskogens naturreservat.

Huddinge kommun har ingen egen provtagning av sjön. Den nordvästligaste delen provtas av Stockholm Vatten AB och redovisas i Stockholms Miljöbarometer, se länk nedan. Provtagningspunkten ligger utanför Stortorp. Den södra delen av sjön provtas genom Tyresåns vattenvårdsförbund. Den provtagningsplatsen redovisas under sjönamnet Drevviken - Södra delen, se här intill.