Drevviken - Södra delen

Drevviken är den största sjön i Tyresåns sjösystem och delas av Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge kommuner. Drevviken består av en nordlig och en sydlig bassäng som förbinds av Trångsundet. Det största tillflödet till den norra bassängen kommer via Forsån från Magelungen som mynnar i Drevviken väster om Stortorp. Den södra bassängen får den största delen av sitt vatten från Lissmaån som mynnar i Lännaviken. Lissmaån får sitt vatten från bland annat Ådran och Lissmasjön. Andra sjöar som rinner till Drevviken är till exempel Rudansjöarna vid Handens station och Svartsjön, Ramsjön och Lycksjön i Vendelsö i Haninge. Utflödet går via Gudöå till Långsjön i Tyresö/Haninge och via ytterligare sjöar till Kalvfjärden i Östersjön.

Större delen av Huddinge kommun avrinner på olika sätt till Drevviken.

Drevviken är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status år 2021. Drevvikens nuvarande status är "Måttlig".

Sjön nyttjas främst för olika typer av fritidsaktiviteter. Då stora bostadsområden gränsar till sjön, men även grönområden, har Drevviken och dess stränder stor betydelse för friluftslivet. Bad, sportfiske, båtturer och kanoting är de vanligaste sommaraktiviteterna i eller på sjön. Kanotleden från Drevviken till Kalvfjärden i Östersjön är en populär sträcka att utforska med kanot. Under vintern är långfärdsskridskoåkning, skidåkning, isfiske och promenader väldigt uppskattade friluftsaktiviteter på sjöns is.

Runt sjön finns många badplatser. Inom Huddinge kommun ligger Stortorpsbadet, Sjöängsbadet, Mörtviksbadet, Badudden och Länna-Drevviksbadet. I Haninge kommun ligger badplatser vid Vendelsö gård, Dalen, Norrby holme och Söderhagen. I Tyresö kommun vid Hanviken och Kumla. Och i Stockholms stad Hökarängsbadet, Sköndalsbadet och Skrubbabadet.

Trångsundsskogens naturreservat och delar av Lännaskogens naturreservat ligger i Drevvikens närmaste tillrinningsområde inom Huddinge kommun. Flatens naturreservat inom Stockholms stad omfattar mark och vatten i norra delen av Drevviken.

Huddinge kommun har ingen egen provtagning av sjön Drevviken. Den norra delen av sjön provtas av Stockholm Vatten AB och den södra delen av Tyresåns vattenvårdsförbund. Den södra delen redovisas här. Se även Stockholms stads information om Drevviken under Externa länkar.