Gå direkt till sidans innehåll

Mangan i sediment

Indikator SJ1.26.27

Sedimenten på sjöarnas botten ger information om påverkan av miljöföroreningar från aktiviteter i samhället. I de översta centimetrarna av sedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Djupsedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv. Vid jämförelser mellan ytligare och djupare sediment kan man se trender i utsläppen över tiden.

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar.

Mangan i sediment

Senaste värdet:
540 mg/kg TS (1997)
Utgångsvärde:
540 mg/kg TS (1997)
Uppdaterad datum: 2023-03-22