Gå direkt till sidans innehåll

Återskapade vattendrag

Indikator MP25.3.2.1

Den fysiska miljön i vattendrag har påverkats av människan genom bland annat uträtning, dikning m.m. vilket har innburit att vattendraget har förlorat sin naturliga variation.
Att återskapa vattendrag innbär att vattenmiljön återfår sitt naturliga flöde och bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Avser antal meter återskapade vattendrag som gynnar det naturliga ekosystemet.

Rad-id Datum Värde (m)

0

2016

230

1

2017

355

2

2018

555

3

2019

555

4

2020

555

5

2021

555

6

2022

555

Kommentar

Nuläget är allt jämt 555 meter återskapade vattendrag. Ingen återskapning av vattendrag har genomförts 2022.

Följande vattenmiljöer har kommunen återskapat:

  • 2016: Kärrsjöbäcken, 230 meter kulvert har tagits bort så att bäcken nu har återfått sitt naturliga flöde.
  • 2017: Mellanbergsravinen, 125 meter kulvert har tagits bort.
  • 2018: Stensättra, 200 meter kulvert har tagits bort och vattendraget meandrats.
Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-05-10