Gå direkt till sidans innehåll

Återskapade vattendrag

Indikator MP25.3.2.1

Den fysiska miljön i vattendrag har påverkats av människan genom bland annat uträtning, dikning m.m. vilket har innburit att vattendraget har förlorat sin naturliga variation.
Att återskapa vattendrag innbär att vattenmiljön återfår sitt naturliga flöde och bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Avser antal meter återskapade vattendrag som gynnar det naturliga ekosystemet.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är dåligt Tillståndet är dåligt
Senaste värdet:
555 m (2022)
Målvärde 2025:
800 m (2025)

Kommentar

Nuläget är allt jämt 555 meter återskapade vattendrag. Ingen återskapning av vattendrag har genomförts 2022.

Följande vattenmiljöer har kommunen återskapat:

  • 2016: Kärrsjöbäcken, 230 meter kulvert har tagits bort så att bäcken nu har återfått sitt naturliga flöde.
  • 2017: Mellanbergsravinen, 125 meter kulvert har tagits bort.
  • 2018: Stensättra, 200 meter kulvert har tagits bort och vattendraget meandrats.
Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-05-10