Gå direkt till sidans innehåll

Återskapad våtmark

Indikator MP25.3.2.2

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarker har minskat kraftigt i antal på grund av tex dikning och återskapande av dessa bidrar till en mängd ekosystemtjänster som vi är beroende av.

Avser areal återskapad våtmark sedan 2011.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2011

0,03

1

2012

0,06

2

2013

0,26

3

2014

1,26

4

2015

1,36

5

2016

2,36

6

2017

3,36

7

2018

3,56

8

2019

16,06

9

2020

16,06

10

2021

28,38

11

2022

30,28

Kommentar

Från 2011 till 2022 har 30,28 hektar våtmark återskapats. Flera åtgärder har blivit genomförda både genom grävning och återvätning. Eriksberg 0,3 ha. Balingsta allé 0,0250 ha. Gullarängen 1,55 ha. I Lännaskogen har 0,5 ha våtmark återskapats som kompensation för exploaterad våtmark i närheten i industriområdet så den ytan kan ej räknas in i återskapad våtmark.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-04-26