Gå direkt till sidans innehåll

Återskapad våtmark

Indikator MP25.3.2.2

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarker har minskat kraftigt i antal på grund av tex dikning och återskapande av dessa bidrar till en mängd ekosystemtjänster som vi är beroende av.

Avser areal återskapad våtmark sedan 2011.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
30,28 ha (2022)
Målvärde 2025:
20 ha (2025)

Kommentar

Från 2011 till 2022 har 30,28 hektar våtmark återskapats. Flera åtgärder har blivit genomförda både genom grävning och återvätning. Eriksberg 0,3 ha. Balingsta allé 0,0250 ha. Gullarängen 1,55 ha. I Lännaskogen har 0,5 ha våtmark återskapats som kompensation för exploaterad våtmark i närheten i industriområdet så den ytan kan ej räknas in i återskapad våtmark.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-04-26