Gå direkt till sidans innehåll

Enskilda avlopp

Indikator MP25.3.1.1

Enskilda avlopp är den näst största källan till att näringsämnen som fosfor hamnar i kommunens sjöar och vattendrag. Dessa behöver därför kontinuerligt inventeras och uppfylla godkända kriterier i syfte att minska belastningen på kommunens sjöar och vattendrag.

Avser andelen godkända enskilda avlopp.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2020

65

1

2021

65

2

2022

75

Kommentar

Uppföljningstakten av äldre ärenden har ökat påtagligt under 2022 i och med en ny halvtidstjänst och under 2022 hade totalt 85 % av kommunen samtliga registrerade enskilda avlopp hunnit inventeras. Andelen som är godkända har ökat med 10 %, vilket innebär att 75 % av de enskilda avloppen i kommunen är godkända.

Uppdaterad datum: 2023-02-12