Gå direkt till sidans innehåll

Fosfor i sjöar

Indikator MP25.3.3.1

Kommunens Dagvattenstrategi är ett viktigt verktyg i arbetet med att minska näringstillförseln via dagvatten.

Avser fosforhalter i sjöarna Drevviken, Långsjön, Magelungen, Orlången och Trehörningen

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Totalt

2019

112

1

Drevviken

1972

340

2

Drevviken

1973

220

3

Drevviken

1974

170

4

Drevviken

1975

140

5

Drevviken

1976

160

6

Drevviken

1977

89

7

Drevviken

1978

190

8

Drevviken

1979

150

9

Drevviken

1980

170

10

Drevviken

1981

160

11

Drevviken

1982

180

12

Drevviken

1983

160

13

Drevviken

1984

140

14

Drevviken

1985

97

15

Drevviken

1986

91

16

Drevviken

1987

94

17

Drevviken

1988

86

18

Drevviken

1989

110

19

Drevviken

1990

130

20

Drevviken

1991

130

21

Drevviken

1992

100

22

Drevviken

1993

86

23

Drevviken

1994

87

24

Drevviken

1995

81

25

Drevviken

1996

82

26

Drevviken

1997

91

27

Drevviken

1998

98

28

Drevviken

1999

95

29

Drevviken

2000

82

30

Drevviken

2001

73

31

Drevviken

2002

60

32

Drevviken

2003

63

33

Drevviken

2004

52

34

Drevviken

2005

46

35

Drevviken

2006

37

36

Drevviken

2007

41

37

Drevviken

2008

45

38

Drevviken

2009

43

39

Drevviken

2010

46

40

Drevviken

2011

45

41

Drevviken

2012

41

42

Drevviken

2013

38

43

Drevviken

2014

36

44

Drevviken

2015

32

45

Drevviken

2016

39

46

Drevviken

2017

42

47

Drevviken

2018

51

48

Drevviken

2019

49

49

Drevviken

2020

38

50

Drevviken

2021

35

51

Drevviken

2022

41

52

Långsjön i Segeltorp

1972

94

53

Långsjön i Segeltorp

1973

92

54

Långsjön i Segeltorp

1974

89

55

Långsjön i Segeltorp

1975

100

56

Långsjön i Segeltorp

1976

100

57

Långsjön i Segeltorp

1977

90

58

Långsjön i Segeltorp

1978

80

59

Långsjön i Segeltorp

1979

120

60

Långsjön i Segeltorp

1980

180

61

Långsjön i Segeltorp

1981

210

62

Långsjön i Segeltorp

1982

190

63

Långsjön i Segeltorp

1983

150

64

Långsjön i Segeltorp

1984

130

65

Långsjön i Segeltorp

1985

130

66

Långsjön i Segeltorp

1986

130

67

Långsjön i Segeltorp

1987

180

68

Långsjön i Segeltorp

1988

160

69

Långsjön i Segeltorp

1989

150

70

Långsjön i Segeltorp

1990

100

71

Långsjön i Segeltorp

1991

120

72

Långsjön i Segeltorp

1992

150

73

Långsjön i Segeltorp

1993

170

74

Långsjön i Segeltorp

1994

160

75

Långsjön i Segeltorp

1995

130

76

Långsjön i Segeltorp

1996

110

77

Långsjön i Segeltorp

1997

120

78

Långsjön i Segeltorp

1998

110

79

Långsjön i Segeltorp

1999

140

80

Långsjön i Segeltorp

2000

140

81

Långsjön i Segeltorp

2001

160

82

Långsjön i Segeltorp

2002

120

83

Långsjön i Segeltorp

2003

120

84

Långsjön i Segeltorp

2004

100

85

Långsjön i Segeltorp

2005

110

86

Långsjön i Segeltorp

2006

78

87

Långsjön i Segeltorp

2007

66

88

Långsjön i Segeltorp

2008

43

89

Långsjön i Segeltorp

2009

35

90

Långsjön i Segeltorp

2010

32

91

Långsjön i Segeltorp

2011

28

92

Långsjön i Segeltorp

2012

31

93

Långsjön i Segeltorp

2013

36

94

Långsjön i Segeltorp

2014

52

95

Långsjön i Segeltorp

2015

51

96

Långsjön i Segeltorp

2016

56

97

Långsjön i Segeltorp

2017

55

98

Långsjön i Segeltorp

2018

60

99

Långsjön i Segeltorp

2019

60

100

Långsjön i Segeltorp

2020

62

101

Långsjön i Segeltorp

2021

58

102

Långsjön i Segeltorp

2022

63

103

Magelungen

1972

500

104

Magelungen

1973

380

105

Magelungen

1974

220

106

Magelungen

1975

130

107

Magelungen

1976

91

108

Magelungen

1977

71

109

Magelungen

1978

62

110

Magelungen

1979

57

111

Magelungen

1980

60

112

Magelungen

1981

69

113

Magelungen

1982

76

114

Magelungen

1983

74

115

Magelungen

1984

69

116

Magelungen

1985

58

117

Magelungen

1986

53

118

Magelungen

1987

54

119

Magelungen

1988

55

120

Magelungen

1989

59

121

Magelungen

1990

62

122

Magelungen

1991

58

123

Magelungen

1992

54

124

Magelungen

1993

50

125

Magelungen

1994

49

126

Magelungen

1995

45

127

Magelungen

1996

43

128

Magelungen

1997

38

129

Magelungen

1998

35

130

Magelungen

1999

29

131

Magelungen

2000

28

132

Magelungen

2001

31

133

Magelungen

2002

33

134

Magelungen

2003

33

135

Magelungen

2004

33

136

Magelungen

2005

30

137

Magelungen

2006

31

138

Magelungen

2007

30

139

Magelungen

2008

29

140

Magelungen

2009

29

141

Magelungen

2010

27

142

Magelungen

2011

24

143

Magelungen

2012

26

144

Magelungen

2013

30

145

Magelungen

2014

32

146

Magelungen

2015

31

147

Magelungen

2016

29

148

Magelungen

2017

32

149

Magelungen

2018

30

150

Magelungen

2019

28

151

Magelungen

2020

23

152

Magelungen

2021

25

153

Magelungen

2022

22

154

Orlången - Vidja

1996

63

155

Orlången - Vidja

1997

54

156

Orlången - Vidja

1998

63

157

Orlången - Vidja

1999

61

158

Orlången - Vidja

2000

68

159

Orlången - Vidja

2001

71

160

Orlången - Vidja

2002

66

161

Orlången - Vidja

2003

61

162

Orlången - Vidja

2004

49

163

Orlången - Vidja

2005

49

164

Orlången - Vidja

2006

67

165

Orlången - Vidja

2007

67

166

Orlången - Vidja

2008

79

167

Orlången - Vidja

2009

70

168

Orlången - Vidja

2010

64

169

Orlången - Vidja

2011

57

170

Orlången - Vidja

2012

47

171

Orlången - Vidja

2013

49

172

Orlången - Vidja

2014

51

173

Orlången - Vidja

2015

46

174

Orlången - Vidja

2016

50

175

Orlången - Vidja

2017

46

176

Orlången - Vidja

2018

62

177

Orlången - Vidja

2019

69

178

Orlången - Vidja

2020

59

179

Orlången - Vidja

2021

41

180

Orlången - Vidja

2022

26

181

Trehörningen i Sjödalen

1993

74

182

Trehörningen i Sjödalen

1994

87

183

Trehörningen i Sjödalen

1995

76

184

Trehörningen i Sjödalen

1996

88

185

Trehörningen i Sjödalen

1997

84

186

Trehörningen i Sjödalen

1999

86

187

Trehörningen i Sjödalen

2000

75

188

Trehörningen i Sjödalen

2001

79

189

Trehörningen i Sjödalen

2002

76

190

Trehörningen i Sjödalen

2003

84

191

Trehörningen i Sjödalen

2004

85

192

Trehörningen i Sjödalen

2005

57

193

Trehörningen i Sjödalen

2006

58

194

Trehörningen i Sjödalen

2007

40

195

Trehörningen i Sjödalen

2008

61

196

Trehörningen i Sjödalen

2009

69

197

Trehörningen i Sjödalen

2010

98

198

Trehörningen i Sjödalen

2011

114

199

Trehörningen i Sjödalen

2012

116

200

Trehörningen i Sjödalen

2013

118

201

Trehörningen i Sjödalen

2014

111

202

Trehörningen i Sjödalen

2015

100

203

Trehörningen i Sjödalen

2016

95

204

Trehörningen i Sjödalen

2017

92

205

Trehörningen i Sjödalen

2018

117

206

Trehörningen i Sjödalen

2019

112

207

Trehörningen i Sjödalen

2020

108

208

Trehörningen i Sjödalen

2021

78

209

Trehörningen i Sjödalen

2022

62

Kommentar

Värdena för fosfor i Långsjön ligger tämligen stabilt. Det rullande treårsmedelvärdet för totalfosfor är något sämre 2022 än 2021. Dock är värdena för höga jämfört med målet, varför åtgärder behöver vidtas för att uppnå målvärdet. Trehörningen-Sjödalen totalfosfor i år (2022) var 63,1 µg/l, 2021 var det 54 µg/l. Om man dock tittar på treårsmedelvärden för totalfosfor så har vi fortfarande en nedåtgående trend (78 µg/l 2019-2021 och 66 µg/l 2020-2022). Med tanke på att Trehörningen fosforfälldes 2020 borde fosforhalten vara lägre. Att den inte är det tyder på att den externa fosforbelastningen är fortsatt hög. Treårsmedelvärdet för Orlången har förbättrats och det stämmer överens med tidpunkten för fällningen så att man nu har tre år i rad med data efter att fällningen genomfördes vilket gör att treårsmedelvärdet förbättras markant 2022 jämfört med 2021. Treårsmedelvärdet i Magelungen är i princip oförändrat men med en liten förbättring. Med tanke på att aluminiumfällning genomfördes i sjön 2021 hade man kunnat förvänta sig ett bättre resultat. Stockholm Vatten AB har dock tagit fler prover vilka visar på att aluminiumfällningen haft önskad effekt. Treårsmedelvärdet visar på en liten försämring i Drevviken. Aluminiumfällning genomfördes efter provtagningen 2022 och man kan därför vänta sig en förbättring 2023. Aluminiumfällning fortgår även under 2023 enligt plan.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-04-26