Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp från vägtransporter

Indikator MP25.1.1.1

Utsläppen från transporter står för majoriteten av de geografiska utsläppen i Huddinge kommun och resor med den egna bilen dominerar.

Avser växthusgasutsläpp från vägtransporter som sker inom Huddinge kommun som en geografisk plats.

Rad-id Datum Värde (ton CO2)

0

1990

116875

1

2000

121134

2

2005

129661

3

2010

131410

4

2011

128020

5

2012

120000

6

2013

116515

7

2014

113637

8

2015

115693

9

2016

110564

10

2017

100691

11

2018

101141

12

2019

99489

13

2020

91306

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen (smhi.se)

Kommentar

Statistiken avseende koldioxidutsläpp från vägtransporter eftersläpar, varpå den senast tillgängliga statistiken är från 2020. Jämfört med 2019 (99 849 ton) noteras här en tydlig minskning (ca 8,5%) av utsläppen. 2020 års utsläppsnivåer påverkades däremot mycket av pandemin och de förändrade resmönster dess restriktioner medförde., t.ex. att många arbetade hemifrån istället för att pendla.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-04-14