Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp från resor som kommunen ansvarar för

Indikator MP25.1.1.2

Genom att minska på utsläppen från de resor kommunen ansvarar för, visar kommunen vägen framåt och att det går att få ned utsläppen från resor.

Avser resor som kommunen ansvarar för. Inkluderar flygresor och resor med bil som görs i tjänsten.

Rad-id Datum Värde (ton CO2)

0

2008

536

1

2009

464

2

2010

499

3

2011

450

4

2012

499

5

2013

555

6

2014

456

7

2015

373

8

2016

392

9

2017

371

10

2018

401

11

2019

422

12

2020

407

13

2021

217

14

2022

307

Kommentar

Jämfört med föregående år syns en markant ökning av utsläpp från flygresor under 2022. 2021 låg utsläppen för kommunens flygresor på 4,7 ton, 2022 var utsläppen från kommunens flygresor 114, 8 ton vilket är en ökning med 110 ton. Det kan förklaras av att många flygresor ställdes in under 2020 och 2021. Underlag för milersättning saknas i framtagande av nuläget för 2022 varför resultatet kan komma att justeras när underlaget för milersättning är framtaget.

Ansvarig organisation
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-04-14