Gå direkt till sidans innehåll

Solceller

Indikator MP25.1.2.3

Produktion av solenergi innebär att kommunen investerar i förnybar energi och bidrar på så vis till att mer fossilfrienergi ansluts till elnätet, samtidigt som kommunens fastigheter i större grad blir mer självförsörjande på el.

Avser samlad effekt av solceller i fastighetsbeståndet som ägs av Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är tveksamt Tillståndet är tveksamt
Senaste värdet:
0,3 MW (2022)
Målvärde 2025:
2,0 MW (2025)

Kommentar

En installation av en solcellsanläggning har genomförts i samband med nyproduktion av Balingsnäs förskola och nu uppgår den totala installerade effekten inom Husfs fastighetsbestånd till 304 kW.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
Uppdaterad datum: 2023-04-14