Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i verksamhetslokaler

Indikator MP25.1.2.2

Energieffektivisering innebär att mindre mängd energi används för att uppnå samma eller bättre resultat. Energieffektivisering är viktigt då det är starkt sammanlänkat med klimatpåverkan, ju mindre energi som används desto mindre påverkas klimatat.

Avser energianvändning inkl. verksamhetsel i verksamhetslokaler (som ägs av Huddinge Samhällsfastigheter AB), det vill säga exklusive anläggningar.

Rad-id Datum Värde (kWh/kvm)

0

2015

170

1

2016

179

2

2017

181

3

2018

172

4

2019

165

5

2020

164

6

2021

164

7

2022

162

Kommentar

Hufs resultat för verksamhetslokaler är 162 kWh/m2 för 2022. Huddinge Samhällsfastigheter arbetar kontinuerligt för att effektivisera och minska bolagets användning av el, värme och kyla, både i den dagliga driftoptimeringen och i underhållsarbetet samt söker nya möjligheter att använda fossilfria energikällor.
Under år 2022 är de större energieffektiviseringsåtgärderna som har genomförts följande:

  • Ny styrutrustning har installerats som möjliggör energieffektiv drift på 14 fastigheter.
  • Ventilationsprojekt med effektivare värmeåtervinning och eleffektiva fläktar har genomförts på åtta fastigheter.
  • Värmesystem har injusterats på tre fastigheter.
  • Utbyte av belysning till energieffektiv Led har genomförts på sju fastigheter. Bolaget kommer fortsätta att arbeta aktivt med avvikande energianvändning, genomföra analys av uppmätt användning och sätta in rätt åtgärder.
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
Uppdaterad datum: 2023-02-15