Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i bostäder

Indikator MP25.1.2.1

Energieffektivisering innebär att mindre mängd energi används för att uppnå samma eller bättre resultat. Energieffektivisering är viktigt då det är starkt sammanlänkat med klimatpåverkan, ju mindre energi som används desto mindre påverkas klimatat.

Avser energianvändning i Huge Bostäders fastighetsbestånd.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
134 kWh/kvm (2022)
Målvärde 2025:
130 kWh/kvm (2025)

Kommentar

Besparingen jämfört med 2021 blev 3,8%. Huge Bostäder fortsätter att arbeta med det dagliga energieffektiviseringsarbetet som bl.a. inkluderar analys av energistatistik. Det omfattande fastighetsautomationsprojektet som påbörjades 2018 är sin slutfas. Huge utvecklar arbetssätt och metoder för att styra sina fastigheter smartare och effektivare (smart heating/effektstyrning).

Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2023-04-14