Gå direkt till sidans innehåll

Miljöutbildning

Indikator MP25.6.1.1

Kommunen ska vara en föregångare inom miljö- och klimatarbetet och har ett stort ansvar vad gäller att uppnå de egna målen. För att kunna vara en föregångare är det viktigt att kommunens anställda och förtroendevalda har grundläggande kunskaper i miljöfrågor och hur kommunens verksamheter påverkar miljön och klimatet.

Avser andel medarbetare som har varit anställda i minst nio månader och som genomgått en grundläggande miljöutbildning.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2016

0

1

2017

0

2

2018

0

3

2019

0

4

2020

0

5

2021

0

6

2022

0

Kommentar

Sammantaget hade 184 medarbetare hunnit påbörja utbildningen under 2022 varav 91 st genomfört hela. Då utbildningen blev klar och lanserades under senare delen av 2022 var det väntat att inte så många medarbetare skulle hinna genomföra utbildningen.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-05-05