Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp per invånare

Indikator MP25.6.2.1

För att en omställning till en hållbar framtid ska vara möjligt är det av vikt att hela samhället ställer om, organisationer likväl som privatpersoner. Även om kommunen inte har rådighet att tvinga sina invånare till att minska sina utsläpp, kan vi påverka genom att lyfta fram nyttan med en hållbar framtid.

Avser koldioxidutsläpp per invånare.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
7,65 ton/inv (2020)
Målnivå 2025:
7 ton/inv (2025)

Kommentar

Siffror från 2020 är de senaste som finns framtagna. Statistiken baseras på Naturvårdsverkets data vad gäller konsumtionsbaserade utsläpp och gäller för hela Sverige. Dock finns det inget som tyder på att utsläpp från invånarna i Huddinge skiljer sig märkbart från övriga landet, varför kommunen valt att redovisa statistik på nationell nivå i syfte att belysa koldioxidutsläpp per invånare.
Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen med 13 % från 8, 65 ton/inv till 7, 65 ton/inv. De senaste 10 åren har utsläppen minskat med ca 31%.
Vad gäller utsläpp för sådant som förbrukas eller producerar i kommunen som en geografisk plats (produktionsperspektivet) kan även här ses en minskning. Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen med 12% från 1,38 ton/inv till 1,23 ton/inv. De senaste 10 åren har utsläppen i kommunen minskat med 52%.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-05-05