Gå direkt till sidans innehåll

Återbrukade produkter och material i byggprojekt

Indikator MP25.2.2.2

Genom att öka återbruket inom kommunkoncernens byggprojekt bidrar kommunen till både den cirkulära ekonomin samtidigt som kommunen minskar sin klimatpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen.

Kommentar

Indikatorn för programperioden och saknar både nuläge och målvärde. Dessa ska tas fram under 2023.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2023-04-26