Gå direkt till sidans innehåll

Miljöcertifierade nybyggda lokaler

Indikator MP25.2.1.3

Att arbeta med miljöcertifiering av byggnader erbjuder ett tydligt ramverk för att bedöma en hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Certifieringen inkluderar en tredjepartsgranskning vilket både kvalitetssäkrar arbetet som utförts samt byggnadens miljöprestanda.

Avser andelen nybyggda lokaler som är miljöcertifierade enligt minst Sweden Green Building Council (SGBC) Miljöbyggnad silver eller liknande.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2016

0

1

2017

0

2

2018

0

3

2019

0

4

2020

100

5

2021

100

6

2022

100

Kommentar

Under året har nyproduktionen av Utsäljeskolan preliminärt certifierats enligt Miljöbyggnad Silver. Glömstahallen som färdigställdes 2019 har klarat verifiering enligt Miljöbyggnad Silver vilket innebär att SGBC säkerställt att byggnaden överensstämmer med det som redovisats vid den preliminära certifieringen. Huddinge Samhällsfastigheters bestånd består av tio preliminärt certifierade och sju certifierade byggnader. Stenssängskolan vann utmärkelsen Årets Miljöbyggnad 2022 i SGBC Award.

Ingen nybyggnation färdigställdes under 2022 för Huge Bostäders räkning

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
Uppdaterad datum: 2023-04-26