Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp för byggprojekt

Indikator MP25.2.1.1

Genom klimatberäkningar i ett tidigt skede av ett byggprojekt, ges större möjlighet till att påverka projektet och därmed minska klimatpåverkan från byggnaden.

Kommentar

Indikatorn för programperioden och saknar både nuläge och målvärde. Dessa ska tas fram under 2023.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2023-04-26