Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall och elavfall

Indikator MP25.5.3.3

Är avfall som är explosivt, brandfarligt, frätande, smittoförande eller giftigt för människor eller miljö.

Avser insamlad mängd farligt avfall inklusive elavfall.

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2012

28,00

1

2013

19,84

2

2014

10,50

3

2015

11,47

4

2016

9,18

5

2017

14,77

6

2018

14,97

7

2019

16,35

8

2020

18,66

9

2021

28,00

Kommentar

Siffror för 2022 är inte presenterade för kommunen vid framtagandet av årets miljöbokslut.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-05-05