Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall och elavfall

Indikator MP25.5.3.3

Är avfall som är explosivt, brandfarligt, frätande, smittoförande eller giftigt för människor eller miljö.

Avser insamlad mängd farligt avfall inklusive elavfall.

Senaste värdet:
28,00 kg/person (2021)
Målnivå 2025:
16,79 kg/person (2025)

Kommentar

Siffror för 2022 är inte presenterade för kommunen vid framtagandet av årets miljöbokslut.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-05-05