Gå direkt till sidans innehåll

Miljöcertifierade och miljömärkta varor

Indikator MP25.5.2.2

Genom att köpa miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter bidrar kommunen till bättre förutsättningar för minskning av miljögifter både i produktionsledet samt i konsumentledet.

Avser andel miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter av totalt inköpta varor och produkter.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Status:
Tillståndet är dåligt Tillståndet är dåligt
Senaste värdet:
23,34 % (2022)
Målvärde 2025:
50,00 % (2025)

Kommentar

Nuläget är framtaget genom en analys av inköp av varor och produkter som genomförts via kommunens inköpsverktyg. För att särskilja miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter från resterande varor och produkter identifierades och beslutades vilka märkningar som skulle gälla för att en vara eller produkt skulle klassas som miljöcertifierad/miljömärkt. Nuläget är beräknat endast på inköp som klassas som varor och produkter. Inköp som inte klassas som en vara eller produkt, tex inköp av konsultertjänster eller mjukvaruprogram, är inte med i beräkningen.

Resultatet för 2022 visar att av alla varor och produkter som köpts in via kommunens inköpsverktyg var 23,34% miljöcertifierade eller miljömärkta, majoriteten av dessa inköp berör beställningsgruppen för livsmedel. Årets resultat är en minskning med ca 1 % från föregående år. Utifrån ett kostnadsperspektiv spenderades totalt 19,58% på miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-02-11