Gå direkt till sidans innehåll

Markundersökning av förorenade områden

Indikator MP25.5.2.4

I kommunen finns det flera förorenade områden som riskerar att påverka människor och miljö. Efter inventering och riskklassning är nästa steg markundersökning.

Avser påbörjade markundersökningar av riskklassade förorenade områden där kommunen är fastighetsägare.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2022

0

Kommentar

Uppfyllande av detta delmål förutsätter att inventering och riskklassning har utförts i enlighet med delmål 5.2.3.

Uppdaterad datum: 2023-05-05