Gå direkt till sidans innehåll

Inventering och riskklassning av förorenade områden

Indikator MP25.5.2.3

I kommunen finns det flera förorenade områden som riskerar att påverka människor och miljö. Arbetet med att inventera och riskklassa dessa är ett nödvändigt första steg.

Avser inventerade och riskklassade förorenade områden som tillhör branschklass 2 där kommunen är fastighetsägare.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2020

2

1

2021

2

2

2022

2

Kommentar

Inventering och riskklassning av förorenade områden har pågått organiserat sedan 2021. De inventeringar och riskklassningar som utförts sedan dess har liksom det beskrivs i delmålet utgått från branschklass, men inte ifrån vem som är fastighetsägare. Utifrån det nya miljöprogrammet anpassas tillsynsplanen för den egeninitierade tillsynen från 2023 till att omfatta förorenade områden som tillhör branschklass 2 på kommunens mark, därav har inga nya områden inventerats och ingen ny riskklassning gjorts under 2022 och nuläget är likt tidigare år 2 stycken.

Uppdaterad datum: 2023-02-11