Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till större grönyta

Indikator MP25.4.2.3

Här visas hur stor andel av kommunens invånare som har max 800 meter till större grönyta (minst 5 ha). Målet är att andelen inte minska jämfört med nuläge.

Avser andel invånare som har max 800 meter till större grönyta.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2009

95,0

1

2010

96,0

2

2011

88,0

3

2012

88,0

4

2013

88,0

5

2014

88,0

6

2015

88,0

7

2016

88,0

8

2017

88,0

9

2018

88,0

10

2020

88,4

11

2022

94,1

Kommentar

Andel invånare som har närhet till större grönyta har ökat från 88,39% till 94,12%. Skillnaden för indikator beror på att buffertavståndet ändrats från 615 meter till 800 meter.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-04-26