Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till liten grönyta eller park

Indikator MP25.4.2.2

Här visas hur stor andel invånare som har max 300 meter till en mindre grönyta eller park (minst 0,1–5 ha). Målet är att andelen inte ska minska jämfört med nuläge.

Avser andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park.

Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
87 % (2022)

Kommentar

Andelen invånare som har närhet till mindre grönyta eller park har minskat från 96,62% till 87%. Skillnaden beror på att det använts andra parametrar i framtagande av nuläget jämfört med tidigare år. Tidigare år har värdet för indikator 4.2.2 närhet till mindre grönyta (0,1- 5ha) tagits fram genom att ytor större än 5 hektar också har inkluderats, i värdet för 2022 inkluderas endast ytor i intervallet mellan 0,1-5 hektar.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Nuläge eller högre

>96,62 %

1

 Under nuläge

<96,62 %

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-04-26