Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator MP25.4.3.4

Att skydda naturen genom bildandet och bevarandet av naturreservat innebär långsiktig skydd av värdefull natur. Ett sådant skudd gynnar den biologiska mångfalden, innebör en högre resistens för kommunens samhällen samt bidrar till friluftslivet och har därmed en positiv inverkan på invånarna hälsa och välmående. Andelen skyddad natur ska bibehållas eller ökas.

Avser andel av kommunens yta som är skyddad natur.

Rad-id Datum Värde (%)

0

1998

6,5

1

1999

6,5

2

2000

17,6

3

2001

17,9

4

2002

25,1

5

2003

25,1

6

2004

25,1

7

2005

25,1

8

2006

25,1

9

2007

32,5

10

2008

32,5

11

2009

32,5

12

2010

33,0

13

2011

33,0

14

2012

33,0

15

2013

33,0

16

2014

34,8

17

2015

38,7

18

2016

38,7

19

2017

38,7

20

2018

38,7

21

2019

38,7

22

2020

38,7

23

2021

38,7

24

2022

38,7

Kommentar

Andelens av kommunens yta som är skyddad natur är fortsatt högt med 38 % av den geografiska ytan som är naturreservat.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-02-04