Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt jordbruk

Indikator MP25.4.3.3

Ekologisk jordbruk innebär att inga kemiska bekämpningsmedel eller klimatskadlig konstgödsel används. Genom att bedriva ekologisk jordburk minskas giftiga kemikalier som sprids i natur och vattendrag samt gynnas vilda växter, pollinierare, markdjur och fåglar.

Avser areal jordbruksmark som odlas ekologiskt enligt EU:s eller KRAV:s regler.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2007

53,4

1

2008

47,0

2

2009

27,5

3

2010

25,1

4

2011

27,0

5

2012

27,2

6

2013

27,0

7

2015

26,8

8

2016

27,4

9

2017

27,0

10

2018

29,6

11

2019

29,4

12

2020

29,4

13

2021

29,7

14

2022

29,7

Kommentar

En arrendator sagt upp sitt arrende som till stor del bedrevs ekologiskt. Dessa ytor har dock skötts av kommunen som vall eller träda och inga bekämpningsmedel eller konstgödsel har använts. Därav anses att ingen förändring skett jämfört med tidigare år och att nuläget förblir detsamma under 2021.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-02-04