Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt jordbruk

Indikator MP25.4.3.3

Ekologisk jordbruk innebär att inga kemiska bekämpningsmedel eller klimatskadlig konstgödsel används. Genom att bedriva ekologisk jordburk minskas giftiga kemikalier som sprids i natur och vattendrag samt gynnas vilda växter, pollinierare, markdjur och fåglar.

Avser areal jordbruksmark som odlas ekologiskt enligt EU:s eller KRAV:s regler.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
29,7 ha (2022)

Kommentar

En arrendator sagt upp sitt arrende som till stor del bedrevs ekologiskt. Dessa ytor har dock skötts av kommunen som vall eller träda och inga bekämpningsmedel eller konstgödsel har använts. Därav anses att ingen förändring skett jämfört med tidigare år och att nuläget förblir detsamma under 2021.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Nuläge eller ökande

>29,7 ha

1

 Minskande

<29,7 ha

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-02-04