Gå direkt till sidans innehåll

Förvaltning av natur- och jordbruksmarker

Delmål MP25.4.3

Förvaltning av kommunägda natur- och jordbruksmarker bidrar till att stärka den biologiska mångfalden.

I Huddinge finns en stor variation av livsmiljöer för många växter och djur och kommunens natur behöver tas omhand och utvecklas för att gynna dess rika växt- och djurliv. Ur ekologisk synvinkel är ett naturområde stabilare ju större, mer varierat och mer sammanlänkat det är med andra naturområden. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp andelen skyddad natur, antal hektar ängsmarker och naturbetesmark samt andelen jordbruk som bedrivs ekologiskt.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-04-26