Gå direkt till sidans innehåll

Antal sjöar som skyddats som naturreservat

Gömmaren
Indikator MP.2.6.1

Mäts årligen.

Antal sjöar som skyddats som naturreservat under året.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2015

0

1

2016

0

2

2017

0

3

2018

0

4

2019

0

5

2020

0

6

2021

0

Kommentar

Inga nya sjöar har skyddats som naturreservat under året.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15