Gå direkt till sidans innehåll

Fosforhalter

Indikator MP.2.2.1

För mycket fosfor har nått våra vattendrag och sjöar under lång tid via orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten, dagvatten och gödsling av jord- och skogsbruksmark. Detta har under många år ansamlats i sjöarnas bottensediment och frigörs under lång tid, vilket leder till att vi har övergödda sjöar. Övergödning leder bla till bottendöd och algblomning. Tillgången på fosfor bestämmer hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte. Fosforhalterna presenteras som treårsmedelvärden.

Fosforhalter i Orlången, Drevviken, Magelungen, Trehörningen (Sjödalen) och Långsjön (Segeltorp)

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Totalt

2019

110

1

Drevviken

1972

340

2

Drevviken

1973

220

3

Drevviken

1974

170

4

Drevviken

1975

140

5

Drevviken

1976

160

6

Drevviken

1977

89

7

Drevviken

1978

190

8

Drevviken

1979

150

9

Drevviken

1980

170

10

Drevviken

1981

160

11

Drevviken

1982

180

12

Drevviken

1983

160

13

Drevviken

1984

140

14

Drevviken

1985

97

15

Drevviken

1986

91

16

Drevviken

1987

94

17

Drevviken

1988

86

18

Drevviken

1989

110

19

Drevviken

1990

130

20

Drevviken

1991

130

21

Drevviken

1992

100

22

Drevviken

1993

86

23

Drevviken

1994

87

24

Drevviken

1995

81

25

Drevviken

1996

82

26

Drevviken

1997

91

27

Drevviken

1998

98

28

Drevviken

1999

95

29

Drevviken

2000

82

30

Drevviken

2001

73

31

Drevviken

2002

60

32

Drevviken

2003

63

33

Drevviken

2004

52

34

Drevviken

2005

46

35

Drevviken

2006

37

36

Drevviken

2007

41

37

Drevviken

2008

45

38

Drevviken

2009

43

39

Drevviken

2010

46

40

Drevviken

2011

45

41

Drevviken

2012

41

42

Drevviken

2013

38

43

Drevviken

2014

36

44

Drevviken

2015

32

45

Drevviken

2016

39

46

Drevviken

2017

42

47

Drevviken

2018

51

48

Drevviken

2019

49

49

Drevviken

2020

38

50

Drevviken

2021

35

51

Långsjön i Segeltorp

1972

94

52

Långsjön i Segeltorp

1973

92

53

Långsjön i Segeltorp

1974

89

54

Långsjön i Segeltorp

1975

100

55

Långsjön i Segeltorp

1976

100

56

Långsjön i Segeltorp

1977

90

57

Långsjön i Segeltorp

1978

80

58

Långsjön i Segeltorp

1979

120

59

Långsjön i Segeltorp

1980

180

60

Långsjön i Segeltorp

1981

210

61

Långsjön i Segeltorp

1982

190

62

Långsjön i Segeltorp

1983

150

63

Långsjön i Segeltorp

1984

130

64

Långsjön i Segeltorp

1985

130

65

Långsjön i Segeltorp

1986

130

66

Långsjön i Segeltorp

1987

180

67

Långsjön i Segeltorp

1988

160

68

Långsjön i Segeltorp

1989

150

69

Långsjön i Segeltorp

1990

100

70

Långsjön i Segeltorp

1991

120

71

Långsjön i Segeltorp

1992

150

72

Långsjön i Segeltorp

1993

170

73

Långsjön i Segeltorp

1994

160

74

Långsjön i Segeltorp

1995

130

75

Långsjön i Segeltorp

1996

110

76

Långsjön i Segeltorp

1997

120

77

Långsjön i Segeltorp

1998

110

78

Långsjön i Segeltorp

1999

140

79

Långsjön i Segeltorp

2000

140

80

Långsjön i Segeltorp

2001

160

81

Långsjön i Segeltorp

2002

120

82

Långsjön i Segeltorp

2003

120

83

Långsjön i Segeltorp

2004

100

84

Långsjön i Segeltorp

2005

110

85

Långsjön i Segeltorp

2006

78

86

Långsjön i Segeltorp

2007

66

87

Långsjön i Segeltorp

2008

43

88

Långsjön i Segeltorp

2009

35

89

Långsjön i Segeltorp

2010

32

90

Långsjön i Segeltorp

2011

28

91

Långsjön i Segeltorp

2012

31

92

Långsjön i Segeltorp

2013

36

93

Långsjön i Segeltorp

2014

52

94

Långsjön i Segeltorp

2015

51

95

Långsjön i Segeltorp

2016

56

96

Långsjön i Segeltorp

2017

55

97

Långsjön i Segeltorp

2018

60

98

Långsjön i Segeltorp

2019

60

99

Långsjön i Segeltorp

2020

62

100

Långsjön i Segeltorp

2021

58

101

Magelungen

1972

500

102

Magelungen

1973

380

103

Magelungen

1974

220

104

Magelungen

1975

130

105

Magelungen

1976

91

106

Magelungen

1977

71

107

Magelungen

1978

62

108

Magelungen

1979

57

109

Magelungen

1980

60

110

Magelungen

1981

69

111

Magelungen

1982

76

112

Magelungen

1983

74

113

Magelungen

1984

69

114

Magelungen

1985

58

115

Magelungen

1986

53

116

Magelungen

1987

54

117

Magelungen

1988

55

118

Magelungen

1989

59

119

Magelungen

1990

62

120

Magelungen

1991

58

121

Magelungen

1992

54

122

Magelungen

1993

50

123

Magelungen

1994

49

124

Magelungen

1995

45

125

Magelungen

1996

43

126

Magelungen

1997

38

127

Magelungen

1998

35

128

Magelungen

1999

29

129

Magelungen

2000

28

130

Magelungen

2001

31

131

Magelungen

2002

33

132

Magelungen

2003

33

133

Magelungen

2004

33

134

Magelungen

2005

30

135

Magelungen

2006

31

136

Magelungen

2007

30

137

Magelungen

2008

29

138

Magelungen

2009

29

139

Magelungen

2010

27

140

Magelungen

2011

24

141

Magelungen

2012

26

142

Magelungen

2013

30

143

Magelungen

2014

32

144

Magelungen

2015

31

145

Magelungen

2016

29

146

Magelungen

2017

32

147

Magelungen

2018

30

148

Magelungen

2019

28

149

Magelungen

2020

23

150

Magelungen

2021

25

151

Orlången - Vidja

1996

63

152

Orlången - Vidja

1997

54

153

Orlången - Vidja

1998

63

154

Orlången - Vidja

1999

61

155

Orlången - Vidja

2000

68

156

Orlången - Vidja

2001

71

157

Orlången - Vidja

2002

66

158

Orlången - Vidja

2003

61

159

Orlången - Vidja

2004

49

160

Orlången - Vidja

2005

49

161

Orlången - Vidja

2006

67

162

Orlången - Vidja

2007

67

163

Orlången - Vidja

2008

79

164

Orlången - Vidja

2009

70

165

Orlången - Vidja

2010

64

166

Orlången - Vidja

2011

57

167

Orlången - Vidja

2012

47

168

Orlången - Vidja

2013

49

169

Orlången - Vidja

2014

51

170

Orlången - Vidja

2015

46

171

Orlången - Vidja

2016

50

172

Orlången - Vidja

2017

46

173

Orlången - Vidja

2018

62

174

Orlången - Vidja

2019

69

175

Orlången - Vidja

2020

59

176

Orlången - Vidja

2021

41

177

Trehörningen i Sjödalen

1993

74

178

Trehörningen i Sjödalen

1994

87

179

Trehörningen i Sjödalen

1995

76

180

Trehörningen i Sjödalen

1996

88

181

Trehörningen i Sjödalen

1997

84

182

Trehörningen i Sjödalen

1999

86

183

Trehörningen i Sjödalen

2000

75

184

Trehörningen i Sjödalen

2001

79

185

Trehörningen i Sjödalen

2002

76

186

Trehörningen i Sjödalen

2003

84

187

Trehörningen i Sjödalen

2004

85

188

Trehörningen i Sjödalen

2005

57

189

Trehörningen i Sjödalen

2006

58

190

Trehörningen i Sjödalen

2007

40

191

Trehörningen i Sjödalen

2008

61

192

Trehörningen i Sjödalen

2009

69

193

Trehörningen i Sjödalen

2010

98

194

Trehörningen i Sjödalen

2011

110

195

Trehörningen i Sjödalen

2012

120

196

Trehörningen i Sjödalen

2013

120

197

Trehörningen i Sjödalen

2014

110

198

Trehörningen i Sjödalen

2015

100

199

Trehörningen i Sjödalen

2016

95

200

Trehörningen i Sjödalen

2017

92

201

Trehörningen i Sjödalen

2018

120

202

Trehörningen i Sjödalen

2019

110

203

Trehörningen i Sjödalen

2020

110

204

Trehörningen i Sjödalen

2021

78

Kommentar

Mål för fosfor för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) är:
Långsjön: 23 ug/l år 2021
Orlången: 23 ug/l år 2021
Magelungen: 22 ug/l är 2021
Drevviken: 18 ug/l år 2021

Målet (för de som inte har MKN) är:
Trehörningen: 28 ug/l år 2021

Kommunen fortsätter att följa upp fosforhalten i Trehörningen, Orlången, Långsjön, Magelungen och Drevviken, då dessa är de av kommunens sjöar som är mest övergödda.

Trehörningen har flera år i rad haft mycket höga halter av fosfor. Tänkbara orsaker är: ny bebyggelse, trasiga/läckande ledningsnät. Trehörningen fälldes med aluminium 2020 och därför förväntades fosforhalterna vara låga (runt 20 mikrogram totalfosfor/l vatten) Resultatet för totalfosfor visade dock på halter runt 50 mikrogram/l vatten vilket är betydligt högre än vad resultatet i Orlången visade året efter att Orlången fällts. Det som redovisas här är dock ett rullande treårsmedelvärde. Resultatet tyder på att det är mycket långt kvar till god status, även om en förbättring är uppenbar. Orenat dagvatten fortsätter att komma till Trehörningen och uppströmsarbetet är inte åtgärdat vilket har betydelse för resultatet.

I Långsjön ökade fosforhalten 2014 och har fortsatt lite uppåt. Troliga orsaker är bräddning av avloppsvatten från ledningsnätet eller felkopplingar. Undersökningar pågår för att reda ut detta. Ett lokalt åtgärdsprogram för Långsjön har tagits fram i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB. När åtgärder i programmet genomförs kommer det att leda till att fosforhalterna minskar. Det rullande treårsmedelvärdet för totalfosfor är något bättre 2021 än för år 2020.

Orlången genomgick aluminiumfällning augusti-september 2019 och det är anledningen till en tydlig förbättring i fosforhalt. Den uppmätta totalfosforhalten på provpunkten var 20 mikrogram fosfor/l vatten 2020 jämfört med 78 mikrogram fosfor/l vatten 2019. Det som redovisas här är dock rullande 3-årsmedelvärden, vilket orsakar en eftersläpning i resultatet från fällningen. Trots goda resultat kvarstår mycket arbete med att åtgärda den externa fosforbelastningen.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Magelungen har tagits fram i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB, som beslutades 2020. Magelungen genomgick aluminiumfällning hösten 2021, vilket kommer ge en betydande förbättring i fosforhalt. Dock syns inte resultatet än pga när provtagning görs, samt den eftersläpning som blir när resultaten redovisas som treårsmedelvärden. När åtgärderna i det Lokala åtgärdsprogrammet genomförs kommer fosforhalterna minska ytterligare.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken har tagits fram i samarbete med Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall AB, Tyresåns vattenvårdsförbund samt Haninge och Tyresö kommun. Åtgärdsprogrammet beslutades 2021. När åtgärderna genomförs kommer det att leda till att fosforhalterna minskas. En av åtgärderna i programmet är aluminiumfällning.

Det finns en inneboende tröghet i mark- och vattensystem som gör att det tar tid innan genomförda åtgärder får avsedd effekt på vattenstatusen.

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2023-03-26