Gå direkt till sidans innehåll

Areal och längd skyddszoner

Indikator MP.2.4.1

Mäts årligen.

Areal och längd skyddszoner.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Senaste värdet:
1,9 ha (2021)

Kommentar

I skyddszoner får det inte plöjas, gödslas eller spridas bekämpningsmedel. Vegetationen i zonerna ska skördas kontinuerligt genom slåtter eller bete. Skyddszoner är även viktiga för att tillgängligöra odlingslandskapet för friluftslivet samt för att gynna den biologiska mångfalden.