Gå direkt till sidans innehåll

Andel sjöar som uppfyller god kemisk status

Indikator MP.2.1.2

Mäts var sjätte år. Nästa uppdatering 2021.

Andel sjöar som uppfyller god kemisk status

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Status:
Tillståndet är dåligt Tillståndet är dåligt
Senaste värdet:
0 % (2021)
Mål:
100 % (2021)

Kommentar

Resultaten av mätningen 2021 visar att ingen av Huddinges sjöar uppfyller miljökvalitetsnormerna för god status.

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-18