Gå direkt till sidans innehåll

God ekologisk och kemisk status

Mål MP.2.1

Andel sjöar som uppfyller god ekologisk status.

Alla sjöar och vattendrag ska ha god kemisk och ekologisk status och vattenkvaliteten får inte försämras. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet
Ansvar
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-11-17