Gå direkt till sidans innehåll

Andel avlopp som fått anmärkning

Indikator MP.2.5.2

Andel inventerade avlopp som fått anmärkning och kommer att behöva åtgärdas på något sätt.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

56

1

2018

32

2

2019

75

3

2020

60

4

2021

74

Kommentar

Under 2021 har 74 % av andelen inventerade avlopp fått anmärkning vilket medför risk för att näringsämnen släpps ut till mark och vatten samt att grundvattnet förorenas och behöver åtgärdas på något sätt.

Ansvar
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-15