Gå direkt till sidans innehåll

Bevarande av vattenmiljöer

Mål MP.2.8

Vattenmiljöer ska bevaras, utvecklas och återskapas kontinuerligt.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-11-17