Gå direkt till sidans innehåll

Antal vandringshinder som åtgärdats under året.

Indikator MP.2.9.1

Måttet visar åtgärdade vattenhinder. Dessa ska åtgärdas för att underlätta för utter, fisk, vattenlevande insekter med flera att ta sig fram.

Antal vandringshinder som åtgärdats under året.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2016

0

1

2017

1

2

2018

1

3

2019

0

4

2020

0

5

2021

0

Kommentar

Inga vandringshinder har åtgärdats mellan 2019–2020.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-18